Odväzovanie a spekanie

Čo je to odstraňovanie väzieb a spekanie:

Vákuové odstraňovanie väzieb a spekanie je proces potrebný pre mnoho dielov a aplikácií, vrátane práškových kovových dielov a MIM komponentov, 3D kovovej tlače a obrúbkových aplikácií, ako sú abrazíva.Proces odstraňovania väzby a spekania zvláda komplexné výrobné požiadavky.

Spojivá sa všeobecne používajú vo všetkých týchto aplikáciách na vytvorenie predhriatych častí.Časti sa potom zahrejú na teplotu odparovania spojiva a udržiavajú sa na tejto úrovni, kým nie je úplné odplynenie spojiva.

Riadenie deliacich segmentov je zabezpečené aplikáciou vhodného parciálneho tlaku plynu, ktorý je nad teplotou tlaku pár ostatných prvkov v základnom materiáli zliatiny.Parciálny tlak je normálne medzi 1 a 10 Torr.

Teplota sa zvýši na teplotu spekania základnej zliatiny a udržiava sa, aby sa zabezpečila difúzia časti v tuhom stave.Pec a diely sa potom ochladia.Rýchlosť chladenia je možné regulovať tak, aby vyhovovala požiadavkám na tvrdosť a hustotu materiálu.

Pece navrhnuté na odstraňovanie spojiva a spekanie


Čas odoslania: 01.06.2022